Chuyên mục

Trồng và chăm sóc cây bơ

Chia sẻ kinh nghiệm trồng bơ, kỹ thuật trồng bơ, chăm sóc cây bơ cho năng suất cao. Hướng dẫn lựa chọn giống bơ cũng như chia sẻ các tài liệu liên quan đến cây bơ. Giúp bà con có thêm kiến thức, thông tin hữu ích về cây bơ.